Tatjana Borisevičienė. ĮSIVERTINIMAS IR ASMENINĖ PAŽANGA SPECIALIOSIOSE PRATYBOSE. Metodinė priemonė

2.50 EUR

Metodinėje priemonėje pateikiamos įvairios įsivertinimo lapų, mokymosi pasiekimų ir asmeninės pažangos stebėjimo formos, jų pildymo pavyzdžiai, įsivertinimo kriterijų ir instrumentų pavyzdžiai. Specialiojo pedagogo pratybose taikomi įsivertinimo lapai pažymėti SP, logopedo pratybose taikomi įsivertinimo lapai pažymėti L. Toliau specialieji pedagogai, logopedai vadinami mokytojai.

Apimtis 43 psl.

Leidykla „Lucilijus“, 2017 m.